Reklamační řád

  • Prodávající odpovídá za všechny skryté vady, které se vyskytnou u dodaného zboží v záruční době.
  • Záruční doba je poskytována v délce 24 měsíců, není-li uvedeno jinak. Záruční doba počíná ode dne převzetí zboží kupujícím.
  • Pro uplatnění reklamace musí kupující spolu s reklamovaným zbožím doložit originál nebo kopii prodejního dokladu a to nejpozději do 24 h od převzetí zboží. Reklamované zboží kupující předá poštou na adresu: Livl s.r.o., Doubravská 1615/28, TEPLICE 415 02. Zboží zaslané zpět prodávajícímu na dobírku nebude přijato. Zboží doporučujeme pojistit proti jeho případné ztrátě během přepravy.
  • Prodávající neručí za vady, které vzniknou prokazatelně nešetrným zacházením či mechanickým poškozením zboží kupujícím a nesprávným skladováním.
  • Prodávající se zavazuje vyřešit reklamaci bez zbytečných odkladů avšak nejpozději do 30-ti dnů od přijetí zboží k reklamaci. V případě neodstranitelné vady zboží prodávající zboží vymění, vrátí kupujícímu kupní cenu či poskytne slevu a to vždy na základě dohody s kupujícím. V případě závady odstranitelné, tuto prodávající na své náklady odstraní, nebo dle uvážení zboží vymění za bezvadné.